వాకాడు

ఐదు రోజుల పాటు శ్రీరామ నవమి బ్రహ్మోత్సవములు

ఐదు రోజుల పాటు శ్రీరామ నవమి బ్రహ్మోత్సవములు వాకాడు, , ఏప్రిల్ 8 (సదా మీకోసం) : వాకాడు మండలం బాలిరెడ్డిపాళెం గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ పట్టాభి...

బాలిరెడ్డిపాళెం లో సరస్వతీ పూజ

బాలిరెడ్డిపాళెం లో సరస్వతీ పూజ వాకాడు, మార్చి 28 (స‌దా మీకోసం) : వాకాడు మండలం బాలిరెడ్డిపాళెం గ్రామం లోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు...

హోమియో మందుల వితరణ

హోమియో మందుల వితరణ వాకాడు, ఫిబ్రవరి 1 (సదా మీకోసం) : కరోనా, ఒమెక్రాన్ నివారణకు, విషజ్వరాల నుండి సంరక్షణకు వాకాడు మండ‌లం, బాలిరెడ్డిపాళెం లోని శ్రీరామ...

బాలిరెడ్డిపాళెంలో విశేషంగా పూజలు

బాలిరెడ్డిపాళెంలో విశేషంగా పూజలు -: వాకాడు, ఆగష్టు 29 (సదా మీకోసం) :- నెల్లూరు జిల్లా వాకాడు మండలం బాలిరెడ్డిపాళెం గ్రామం లోని శ్రీ పట్టాభిరామాలయంలో 12వ...

error: Content is protected !!