మీకు, మీ కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు శుభ‌కృతు నామ సంవ‌త్స‌ర ఉగాది శుభాకాంక్ష‌లు

0
Spread the love

మీకు, మీ కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు శుభ‌కృతు నామ సంవ‌త్స‌ర ఉగాది శుభాకాంక్ష‌లు

 

 

Happy New Year Ugadi to you and your family members

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!