బుచ్చి రెడ్డి పాళెం

స్పంద‌న‌లో పాల్గొన్న ఛైర్ ప‌ర్స‌న్ మోర్ల సుప్ర‌జా ముర‌ళీ

స్పంద‌న‌లో పాల్గొన్న ఛైర్ ప‌ర్స‌న్ మోర్ల సుప్ర‌జా ముర‌ళీ బుచ్చిరెడ్డి పాళెం, మార్చి 28 (స‌దా మీకోసం) : బుచ్చి నగర పంచాయితీ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమంలో...

స్పంద‌న‌లో పాల్గొన్న చైర్ ప‌ర్స‌న్‌

స్పంద‌న‌లో పాల్గొన్న చైర్ ప‌ర్స‌న్‌ బుచ్చిరెడ్డి పాళెం, మార్చి 21 (స‌దా మీకోసం) : బుచ్చిరెడ్డి పాళెం నగర పంచాయితీ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమంలో ఛైర్ పర్సన్...

బుచ్చిలో అంబేడ్కర్ ఇండియా మిషన్ అవగాహన సదస్సు

బుచ్చిలో అంబేడ్కర్ ఇండియా మిషన్ అవగాహన సదస్సు -: బుచ్చి రెడ్డి పాళెం, ఆగష్టు 1 (స‌దా మీకోసం) :- మండలం కేంద్రంలోని అంబేడ్కర్ భవనం నందు...

error: Content is protected !!