విచిత్రం

అది అన్ని లక్షలకు అమ్ముడు పోయిందా…!

అది అన్ని లక్షలకు అమ్ముడు పోయిందా...! సాధారణంగా మనం ఏదైనా వస్తువు కొంటే సగం ధరకే అమ్మేస్తాం. కానీ వస్తువు బాగుంటే.. ఒక్కోసారి సగం ధర కంటే...

error: Content is protected !!