కోట

కమనీయంగా శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవం

కమనీయంగా శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవం - : కోట - నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాలెం, ఏప్రిల్ 4 (సదా మీకోసం) :- కోట మండలం నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాలెం గ్రామంలో...

నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాళెం లో ధార్మిక కార్యక్రమాలు

నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాళెం లో ధార్మిక కార్యక్రమాలు కోట, మార్చి 23 (స‌దా మీకోసం) : కోట మండలం నెల్లూరుపల్లి కొత్తపాలెం హరిజన వాడలో వెలసియున్న శ్రీ చెన్నకేశవ...

స్వాతంత్ర సమరయోధులకు ఘన నివాళులు

స్వాతంత్ర సమరయోధులకు ఘన నివాళులు -: కోట‌, ఆగస్టు 8 (స‌దా మీకోసం) :- భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో బ్రిటిష్ వారిపై భారతీయులు చేసిన పోరాటంలో అత్యంత...

రామాలయం నిర్మాణం శరవేగంగా పూర్తి కావాలి

రామాలయం నిర్మాణం శరవేగంగా పూర్తి కావాలి -: కోట‌, ఆగస్టు 5 (స‌దా మీకోసం) :- శ్రీ రామ జన్మభూమి అయోధ్యలో బుధవారం రామాలయ నిర్మాణానికి భూమి...

error: Content is protected !!