చిల్లకూరు

అక్రమ మద్యం తరలిస్తున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్

అక్రమ మద్యం తరలిస్తున్న వ్యక్తిని అరెస్ట్ -: చిల్లకూరు, జూన్ 29 (స‌దా మీకోసం) :- చిల్లకూరు మండలం గుమ్మళ్లదిబ్బ వద్ద మద్యం అక్రమ రవాణా చేస్తున్న...

error: Content is protected !!