విడవలూరు

నూతన మండలాధ్యక్షుడుగా కొండూరు బాబురావు

నూతన మండలాధ్యక్షుడుగా కొండూరు బాబురావు విడవలూరు, మార్చి 07 (సదా మీకోసం) అఖిల భారత హిందూ మహాసభ పార్టీ విడవలూరు మండలానికి నూతన మందలాధ్యక్షుడుగా కొండూరు బాబురావు...

ప్రజలు నీట మునిగి అల్లో రామచంద్ర అంటుంటే ..! విజయోత్సవాల్లో ఉండటం ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డికి మాత్రమే చెల్లింది

ప్రజలు నీట మునిగి అల్లో రామచంద్ర అంటుంటే ..! విజయోత్సవాల్లో ఉండటం ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డికి మాత్రమే చెల్లింది - ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఆదుకోవాలి విడవలూరు, న‌వంబ‌ర్...

error: Content is protected !!