అమరావతి కృష్ణ‌

డమ్మీ మంత్రులే అనుకున్నాం…, కానీ ఇలా చెక్క భజన మంత్రులు అవుతారనుకోలేదు…!

భజన మంత్రులే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శైలజానాధ్ డమ్మీ మంత్రులే అనుకున్నాం, కానీ ఇలా చెక్క భజన మంత్రులు అవుతారనుకోలేదు రాజ్యాంగ బద్ధమైన పదవిలో ఉండి ఇలా...

గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి

గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి -: నూజివీడు, ఆగస్టు 6 (స‌దా మీకోసం) :- కృష్ణాజిల్లా నూజివీడు లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా మృతి...

error: Content is protected !!