తూర్పు గోదావ‌రి

ఉచిత విద్యుత్ కు మంగళం పాడే కుట్రలో భాగమే మోటార్లకు మీటర్లు : సోమిరెడ్డి

ఉచిత విద్యుత్ కు మంగళం పాడే కుట్రలో భాగమే మోటార్లకు మీటర్లు కేంద్రం నుంచి అదనపు అప్పులు, మీటర్ల కంపెనీలు ఇచ్చే వందల కోట్ల కమీషన్ల కోసమే...

error: Content is protected !!